Kontakt

Purpur Ateliér

Mgr.art Mária Chapčák Matrková

Tel.: 0910 176 869

e-mail: matrkova@purpuratelier.sk

firma:

Mgr.art Mária Chapčák Matrková

IČO: 46488235

DIČ:1082816119

 

Adresa

Hálova 16, Bratislava, 851 01

prístavba školy SPŠE elektrotechnická, 3.posch školy

dole máme zvonček, vchod z parkoviska