Kurz Maľby a Maľovania

 

o Maľbe všeobecne

Maľba je médium, v ktorom sa výtvarník rozvíja celý život. Vyžaduje trpezlivosť a čas pri spoznávaní technológie, možností formálneho vyjadrenia a hľadania vlastného rukopisu.

V ateliéri maľby máte možnosť zoznámiť sa zo základmi maľby podobne ako sa to dozvedáme v Traktáte o maliarstve (napísal Cennino Cenini, začiatok 15. storočia). Učeň pracoval 12 rokov s majstrom v cechu a špecializoval sa.

Čítaj viac

Štúdiom historického vývoja maliarskych technik (pôvodných a nových) a fyzikálno-chemickým prieskumom maliarskych materiálov, je možné rozširovať obzory spôsobom, ako to funguje na umeleckých školách od 18. storočia.

Keď si predstavíme obraz v priereze uvidíme vrstvy v poradí zodpovedajúcom vznikaniu maľby:

Podklad – podložka na ktorej spočíva celá maľba: doska drevená, dub, orech, lipa, kov, meď, hliník, plátno, papier kartón, lepenka, pergamen, kameň, sklo, umelé hmoty organické a anorganické

Medzivrstva: spája a odstraňuje savosť podložky

Podkladový náter – podklady: šepsy, izolácia, imprimitúra

Maľba: technický charakter maľby určujú pojidlá farieb: Olejomaľba, Tempera, Gvaš, Akvarel, Enkaustika, Pastel, Akryl

Záverečné laky:

Pretože všetky zložky obrazu podliehajú zmenám, je nevyhnutné poznať recepty a venovať im pozornosť. Tomu sa snažia predísť nové materiály používané v maľbe, s ktorými sa budeme postupne oboznamovať.

 

 

Kurz Maľby

 

 

Kurz Maľovania je určený:

pre všetkých čo sa chcú učiť kresliť a maľovať, nezávisle od veku a skúseností

pre začiatočníkov,  ale aj pre pokročilých, individuálny prístup

pre žiakov, ktorí sa pripravujú na talentové skúšky na vysoké a stredné školy umeleckého zamerania

 

Kurz Maľby je zameraný na:

farebné vnímanie a vyjadrovanie sa v maľbe

rozširovanie remeselných zručností v maľbe podľa reality

skúmanie intenzity farby a jej tónu, intenzity svetla a tieňa

oboznamovanie sa so základnými výrazovými prostriedkami ako je bod, škvrna, linka a tvar

experimentálna maľba

téma sa vyberá podľa potrieb každého z prihlásených, prístup je vždy individuálny

V kurze Maľovania si môžete vybrať z námetov, vyskúšať maliarske techniky:

 • zátišie
 • portrét
 • figúra
 • priestor
 • krajina
 • vlastná téma
 • kópia
 • maľba podľa fotografie
 • abstraktná maľba
 • štúdium maliarskych štýlov: realizmus, hyperrealizmus, secesia, surealizmus, impresionalizmus, kubizmus, abstrakcia, expresionalizmus, komix, minimalizmus, pop art, orientálne umenie…atď.

Techniky na kurze Maľby:

 • akryl / papier
 • akryl (plátno / ateliér poskytuje limitované množstvo materiálu na mesiac – 1x plátno maximálnej veľkosti 50 cm strana, podľa dostupného materiálu, množstvo materiálu určuje lektor)
 • akvarel
 • gvaš / papier
 • olej (ateliér poskytuje limitované množstvo materiálu na mesiac  – 1x plátno maximálnej veľkosti 50 cm strana, podľa dostupného materiálu, množstvo materiálu určuje lektor)
 • ateliér poskytuje materiál iba na prácu v ateliéri

 

 

Skupinové kurzy – 8 – 10 ľudí 

Kurzy prebiehajú počas celého roka. Prihlásiť sa dá hocikedy v priebehu mesiaca. 

 

 

Jednorazový vstup

Cena: 20€ 1x 2 hodiny

 

Zvýhodnený mesačný kurz

Cena: 60 €/Mesiac/4x 2 hodiny / 120 min /dohromady 8 hodín/platba vopred

 

 • mesačný kurz trvá 4 týždne v následnosti po sebe. /4×2 hodiny/120 min
 • minimálne 4 osoby, maximálne 10 osôb
 • žiak si má možnosť dohodnúť deň v ktorý bude kurz navštevovať podľa aktuálnych voľných miest
 • materiál v cene
 
 
Rozdiely medzi skupinovým a individuálnym kurzom:
Skupinový kurz je lacnejší a organizuje sa v najžiadanejších časoch. V skupine 8 – 10 študentov, máte možnosť komunikovať s ostatnými v skupine, spoznať nových ľudí a máte možnosť porovnávať si svoje práce s ostanými, čo je v procese učenia veľmi dôležité.
 
Prosím prečítajte si podmienky kurzu – dole.
 
 
 
 
 
 
Termíny:
 
 
Pondelok: 16:00 – 18:00, 18:00 -20:00

Utorok:   18:00 – 20:00

Streda:  16:00 – 18:00 , 18:00 – 20:00

Štvrtok: 18:00 – 20:00

Piatok: 16:00 – 18:00, 18:00 – 20:00

 

 

Kurz je možné zakúpiť formou darčekového poukazu

Informujte sa prosím o voľných miestach

 

 

Individuálny kurz

Cena: 50 €/1 lekcia – 2 hodiny /120 min / platba vopred

 

Termín podľa dohody s lektorom, podľa aktuálnych voľných časov.  Materiál v cene.

Rozdiely – výhody medzi skupinovým a individuálnym kurzom

– je vhodný pre ľudí ktorí radi pracujú samostatne

 

Prosím prečítajte si podmienky kurzu – dole.

 

Kurz je možné zakúpiť formou darčekového poukazu

 

 

 

Online kurz

 

Omline konzultácie formou komunikácie cez email a telefón.

Hodina: 60min – 20€

 

V rámci prípravy na talentové skúšky na stredné a vysoké umelecké školy organizujeme v ateliéri cca 1x do mesiaca :

 

Iné možnosti kurzu Maľovania:

 • Maľba podľa starých majstrov / Renesancia, Baroko -/trvanie 3 mesiace – 12 vstupov po 2hod/cena : 260 €
 • Akvarelová maľba/1 mesiac – 4 vstupy/ cena : 60 €

Cenník dodatočných služieb:

 • Individuálne vyučovanie maľba – 50 € za 1 vstup /120 min, čas podľa dohody
 • Individuálne vyučovanie kresba – 50 € za 1 vstup /120 min, čas podľa dohody
 • Konzultácie prác mimo predplatených hodín – 30 € za 1 hodinu/60 min
 • Grafické techniky – linoryt, monotyp – 60 €  mesiac/8 hodin – 4x 2 hodiny
 • Modelovanie – figúra, predmet, reliéf – 60 €  mesiac/8 hodin – 4x 2 hodiny – (modelovanie ako 3D skúsenosť ku kresbe, v ateliéri predmety nevypaľujeme)

 

 

Podmienky:
 
Podmienky mesačného kurzu v skupine 8 – 10 osôb 
žiak nemá nárok na náhradný termín ani na vrátenie alikvotnej časti ceny kurzu pripadajúcu na zameškané hodiny
– prípadné zrušenie hodiny pre závažný dôvod budeme posudzovať individuálne a to iba v prípade včasného oznámenia o svojej neprítomnosti ( minimálne 24 hod vopred )
– predčasné ukončenie kurzu pre závažný osobný dôvod budeme posudzovať individuálne
 
Podmienky individuálneho kurzu:
– neúčasť a zrušenie hodiny kurzu v prípade individuálneho kurzu, ak Klient/žiak ospravedlní svoju neúčasť na hodine kurzu v termíne do 24 hodín pred začiatkom hodiny kurzu, sa mu táto hodina nepočíta ako odučená a kurz pokračuje kontinuálne ďalej v dohodnutých termínoch.
 

 

Ďalšie podmienky:

Prosíme rodičov študentov pripravujúcich sa talentové skúšky (stredné umelecké školy), aby sa informovali sami u lektora o napredovaní svojho dieťaťa. Príprava na talentové skúšky zahŕňa aj konzultácie domácich prác, ktoré zadáva lektor a domácich prác na voľnú tému podľa záujmu uchádzača o štúdium na SŠ a VŠ umeleckého zamerania. Intenzívna domáca príprava je nevyhnutnutnou súčašťou prípravy na talentové skúšky.

 

 

 

 

Prihlásiť sa

 

 

 

 

 

 

Maľba podľa starých majstrov / Renesancia, Baroko – Výstavba obrazu 

 

Postup inšpirovaný klasickou technikou výstavby obrazu podľa starých majstrov – vrstvená maľba /Grisaille, Verdaccio/ . Časovo náročný postup je vyvážený profesionálnym výsledkom.

Týmto spôsobom je možné vytvoriť kópie, citácie, interpretácie, alebo pracovať podľa fotografickej predlohy.

 

 

 • učí trpezlivosti a farebnej disciplíne
 • je inšpiratívnou skúsenosťou v maľbe
 • pomáha pochopiť vrstvenie maľby

 

 

Postup:

 • vrstvy: kresba, imprimitura, monochromatická podmalba, lazúrne vrstvy, najsvetlejšie vrstvy obrazu detaily najvyššie lesky atď…

 

Kurz je vhodný ako doplnkový kurz ku ateliéru maľby, ale aj ako samostatný kurz.

 

Termíny:

Podľa dohody

 

 

Kontakt: 0910 176 869

Cena: 260 €/3 mesiace / 1x do tyzdna, podla volnych terminov na kurze, 12 vstupov po 2hodiny

 

Kurz je možné zakúpiť formou darčekového poukazu

 

 

 

Prihlásiť sa

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Vaša správa

captcha