Kurz Maľby a Maľovania

 

o Maľbe všeobecne

Maľba je médium, v ktorom sa výtvarník rozvíja celý život. Vyžaduje trpezlivosť a čas pri spoznávaní technológie, možností formálneho vyjadrenia a hľadania vlastného rukopisu.

V ateliéri maľby máte možnosť zoznámiť sa zo základmi maľby podobne ako sa to dozvedáme v Traktáte o maliarstve (napísal Cennino Cenini, začiatok 15. storočia). Učeň pracoval 12 rokov s majstrom v cechu a špecializoval sa.

Čítaj viac

Štúdiom historického vývoja maliarskych technik (pôvodných a nových) a fyzikálno-chemickým prieskumom maliarskych materiálov, je možné rozširovať obzory spôsobom, ako to funguje na umeleckých školách od 18. storočia.

Keď si predstavíme obraz v priereze uvidíme vrstvy v poradí zodpovedajúcom vznikaniu maľby:

Podklad – podložka na ktorej spočíva celá maľba: doska drevená, dub, orech, lipa, kov, meď, hliník, plátno, papier kartón, lepenka, pergamen, kameň, sklo, umelé hmoty organické a anorganické

Medzivrstva: spája a odstraňuje savosť podložky

Podkladový náter – podklady: šepsy, izolácia, imprimitúra

Maľba: technický charakter maľby určujú pojidlá farieb: Olejomaľba, Tempera, Gvaš, Akvarel, Enkaustika, Pastel, Akryl

Záverečné laky:

Pretože všetky zložky obrazu podliehajú zmenám, je nevyhnutné poznať recepty a venovať im pozornosť. Tomu sa snažia predísť nové materiály používané v maľbe, s ktorými sa budeme postupne oboznamovať.

 

 

 

Kurz Maľby

Kurz Maľovania je určený:

pre všetkých čo sa chcú učiť kresliť a maľovať, nezávisle od veku a skúseností

pre začiatočníkov,  ale aj pre pokročilých, individuálny prístup

pre žiakov, ktorí sa pripravujú na talentové skúšky na vysoké a stredné školy umeleckého zamerania

 

Kurz Maľby je zameraný na:

farebné vnímanie a vyjadrovanie sa v maľbe

rozširovanie remeselných zručností v maľbe podľa reality

skúmanie intenzity farby a jej tónu, intenzity svetla a tieňa

oboznamovanie sa so základnými výrazovými prostriedkami ako je bod, škvrna, linka a tvar

experimentálna maľba

téma sa vyberá podľa potrieb každého z prihlásených, prístup je vždy individuálny

V kurze Maľovania si môžete vybrať z námetov, vyskúšať maliarske techniky:

 • zátišie
 • portrét
 • figúra
 • priestor
 • krajina
 • vlastná téma
 • kópia
 • maľba podľa fotografie
 • abstraktná maľba
 • štúdium maliarskych štýlov: realizmus, hyperrealizmus, secesia, surealizmus, impresionalizmus, kubizmus, abstrakcia, expresionalizmus, komix, minimalizmus, pop art, orientálne umenie…atď.

Techniky na kurze Maľby:

 • akryl / papier
 • akryl (plátno / ateliér poskytuje limitované množstvo materiálu na mesiac – 1x plátno maximálnej veľkosti 50 cm strana, podľa dostupného materiálu, množstvo materiálu určuje lektor)
 • akvarel
 • gvaš / papier
 • olej (ateliér poskytuje limitované množstvo materiálu na mesiac  – 1x plátno maximálnej veľkosti 50 cm strana, podľa dostupného materiálu, množstvo materiálu určuje lektor)
 • ateliér poskytuje materiál iba na prácu v ateliéri

 

 

 

Skupinové kurzy – 10 – 12 ľudí 

 

 

Cena: 50 €/Mesiac/8 hodin – 4x 2 hodiny/dohromady 8 hodín/platba vopred

 

 

– budú trvať 4 týždne v následnosti po sebe.  / 4×2 hodiny
– minimálne 8 osôb, plná skupina 10 osôb, maximálne 12 osôb
– žiak si má možnosť dohodnúť deň v ktorý bude kurz navštevovať podľa aktuálnych voľných miest
 
 
Rozdiely – výhody medzi skupinovým a individuálnym kurzom
– skupinový kurz je lacnejší a organizuje sa v najžiadanejších časoch. V skupine 10 – 12 študentov, máte možnosť komunikovať s ostatnými v skupine, spoznať nových ľudí a máte možnosť porovnávať si svoje práce s ostanými, čo je v procese učenia veľmi dôležité.
 
 
 
 
Termíny:
 
 
Pondelok: 16:45 – 18:45

Utorok:  18:00 – 20:00

Streda:  18:00 – 20:00 

Štvrtok:  18:30 – 20:30 

Piatok: 18:30 – 20:30 – pripravujeme

 

 

Uzavretá skupina – 4-5 ľudí

 

 
Cena: 85 €/Mesiac/8 hodin – 4x 2 hodiny/dohromady 8 hodín/platba vopred 
 
 
 
– budú trvať 4 týždne v následnosti po sebe.  / 4×2 hodiny
– minimálne 4 osoby, maximálne 5 osôb
– žiak si má možnosť dohodnúť deň v ktorý bude kurz navštevovať podľa aktuálnych voľných miest
 
 
Rozdiely – výhody medzi skupinovým a individuálnym kurzom
je vhodná pre ľudí, ktorí radi pracujú v menších kolektívoch a potrebujú viac pozornosti lektora
 
 
 
 

Termín:

 
štvrtok: 16:30 – 18:30 / otvorí sa pri minimálnom počte prihlásených 4 osoby
 
 
 
 

Individuálny kurz

 

 

Cena: 40 €/1 lekcia – 2 hodiny/platba vopred

 

 

Termín podľa dohody s lektorom, podľa aktuálnych voľných časov.

Rozdiely – výhody medzi skupinovým a individuálnym kurzom

– je vhodný pre ľudí ktorí radi pracujú samostatne

 
 
 

Informujte sa prosím o voľných miestach

 

 

Kontakt: 0910 176 869

 

 

 

V rámci prípravy na talentové skúšky na stredné a vysoké umelecké školy organizujeme v ateliéri 1x do mesiaca :

 

 

Sústredenie v kresbe a v maľbe – práca s modelom

 

 

najbližší termín: sobota 14.10.2017 o 13:00-19:00

 

– FIGÚRA – 1x do mesiaca počas víkendu o 13:00 – 19:00

kresba cena: 25€ – 6 hodín

maľba cena: 35€ – 6 hodín

 

 

 • práca so živým modelom
 • figúra, portrét, figurálna kompozícia
 • príprava na umelecké školy

 

 

V prípade záujmu nás kontaktujte cez prihlášku alebo telefonicky/ kontakt hore/

 

 

Intenzívny kurz akvarelovej maľby

 

Prebieha v sobotu alebo v nedeľu, trvá 5 hodín. Vhodný je pre začiatočníkov aj pre pokročilých.

Počas kurzu sa venujeme viacerým cvičeniam a spôsobom, ktoré je možné využívať pri akvarelovej maľbe.  

 

 

Minimálny počet osôb na kurze – 3 osoby

 

Cena: 35€ /osoba / 5 hodín /platba vopred

 

Termín: vypisujeme, v prípade minimálneho počtu záujemcov sa dá termín dohodnúť

 

 

 

Kurz je možné zakúpiť formou darčekového poukazu

 

 

Iné možnosti kurzu Maľovania:

 • Renesančná výstavba obrazu – maľba na plátno/trvanie 3 mesiace – 12 vstupov/cena : 220 €
 • Akvarelová maľba/1 mesiac – 4 vstupy/ cena : 50 €

Cenník dodatočných služieb:

 • Individuálne vyučovanie – 40 € za 1 vstup /120 min, čas podľa dohody
 • Sústredenie v kresbe a v maľbe – práca s modelom – 25€ – 35€ za jeden vstup / 6 hodín počas víkendu
 • Uzavretá skupina – 4-5 ľudí – 85 €
 • Konzultácie prác mimo predplatených hodín – 20 € za 1 hodinu/60 min
 • Grafické techniky – linoryt, monotyp – 40 €  mesiac/8 hodin – 4x 2 hodiny
 • Modelovanie – hlava, figúra, predmet, reliéf – 40 €  mesiac/8 hodin – 4x 2 hodiny – (modelovanie ako 3D skúsenosť ku kresbe, v ateliéri predmety nevypaľujeme)

 

 

Podmienky:

Podmienky mesačného kurzu v skupine 10-12 osôb a v uzavretej skupine 4-5 osôb:
– žiak nemá nárok na náhradný termín ani na vrátenie alikvotnej časti ceny kurzu pripadajúcu na zameškané hodiny
– prípadné zrušenie hodiny pre závažný dôvod budeme posudzovať individuálne a to iba v prípade včasného oznámenia o svojej neprítomnosti ( minimálne 24 hod vopred ) takto je možné ospravedlniť si iba jednu lekciu v rámci jedného cyklu
– predčasné ukončenie kurzu pre závažný osobný dôvod budeme posudzovať individuálne
 
Podmienky individuálneho kurzu:
– neúčasť a zrušenie hodiny kurzu v prípade individuálneho kurzu, ak Klient/žiak ospravedlní svoju neúčasť na hodine kurzu v termíne do 24 hodín pred začiatkom hodiny kurzu, sa mu táto hodina nepočíta ako odučená a kurz pokračuje kontinuálne ďalej v dohodnutých termínoch.
 

 

Ďalšie podmienky:

Prosíme rodičov študentov pripravujúcich sa talentové skúšky (stredné umelecké školy), aby sa informovali sami u lektora o napredovaní svojho dieťaťa. Príprava na talentové skúšky zahŕňa aj konzultácie domácich prác, ktoré zadáva lektor a domácich prác na voľnú tému podľa záujmu uchádzača o štúdium na SŠ a VŠ umeleckého zamerania. Intenzívna domáca príprava je nevyhnutnutnou súčašťou prípravy na talentové skúšky.

 

Prihlásiť sa

 

 

 

 

Prosíme rodičov študentov pripravujúcich sa talentové skúšky (stredné umelecké školy), aby sa informovali sami u lektora o napredovaní svojho dieťaťa. Príprava na talentové skúšky zahŕňa aj konzultácie domácich prác, ktoré zadáva lektor a domácich prác na voľnú tému podľa záujmu uchádzača o štúdium na SŠ a VŠ umeleckého zamerania. Intenzívna domáca príprava je nevyhnutnutnou súčašťou prípravy na talentové skúšky.

 

 

Renesančná výstavba obrazu / maľba na plátno

 

Postup inšpirovaný klasickou technikou výstavby obrazu podľa starých majstrov. Časovo náročný postup je vyvážený profesionálnym výsledkom.

Týmto spôsobom je možné vytvoriť kópie, citácie, interpretácie, alebo pracovať podľa fotografickej predlohy.

 

Postup:

 • učí trpezlivosti a farebnej disciplíne
 • je inšpiratívnou skúsenosťou v maľbe
 • pomáha pochopiť vrstvenie maľby

 

Kurz je vhodný ako doplnkový kurz ku ateliéru maľby, ale aj ako samostatný kurz.

 

Termíny:

Utorok: 18:00 – 20:00

Streda: 18:00 – 20:00

 

 

Kontakt: 0910 176 869

Cena: 220 €/3 mesiace

 

Kurz je možné zakúpiť formou darčekového poukazu

 

 

 

Prihlásiť sa

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Vaša správa

captcha