Kurz pre deti - Detský ateliér

Kurz pre deti – Detský ateliér

 

 

 

OZNAM: Ateliér bude zatvorený predbežne do 27.3.2020.

 

 

JE URČENÝ:

– pre kreatívne deti školského a predškolského veku, od 4 do 10 rokov

– nový cyklus začína vždy začiatkom mesiaca

– detský ateliér prebieha iba počas školského roka

– možnosť využiť zvýhodnénú cenu v prípade predplatenia si dlhšieho kurzu – 3 mesiace, 5 mesiacov

 

 

Termín : štvrtok 16:00 – 17:40 / odchod najneskôr 17:50

 

ucet: SK3583300000002900677278

 

začíname štvrtok 12.9.2019

minimálne predplatné na tri mesiace – 110€ 

 

 

Cena :

3 mesiace – 110€

 

 

Kurz sa otvorí pri minimálnom počte 4 záujemcovia.

 

 

Na kurzoch pre deti v detskom ateliéri je dôležité rozvíjanie osobnosti dieťaťa v kreatívnom prostredí.

 

Kurz pre deti je koncipovaný tak, aby deti sa zrozumiteľným spôsobom zoznámili so svetom umenia a širokou škálou vyjadrovacích prostriedkov a techník pri tvorení. Jedinečnosť zážitku a pozitívnej skúsenosti pri odkrývaní vlastných tvorivých možností, otvára nové prístupy v myslení.

 

Deti sa v kreatívnom prostredí počas trvania ateliéru zoznámia so širokou škálou výtvarných vyjadrovacích prostriedkov a techník.

 

V ATELIÉRI SI MÔŽU DETI VYSKÚŠAŤ TECHNIKY:

maľba, kresba, základné grafické techniky, dekoratívne techniky, úžitkové umenie, dizajn. Široká škála zručností, a jedinečnosť zážitku a skúsenosti otvára nové prístupy v myslení. Pozornosť venujeme rovnako intelektuálnemu realizmu“ ako aj „zrakovému realizmu“. Jednoduchý úvod do perspektívy, pomery, meranie.

 

Podporujeme prvotný spôsob kresby, ktorý je skôr súčasťou hry. Podporujeme rozvíjanie obrazových predstáv bez predlohy, pamäťové hry, pohybové transformačné predstavy, reprodukovanie statickej aj kinetickej predlohy.

 

Rôznorodé materiály skrývajú v sebe jedinečné možnosti s akými sa naučia deti pracovať a vyjadrovať. Pri dlhodobom navštevovaní ateliéru má dieťa možnosť spoznať rôzne materiály: papier, drevo, sklo, plátno, hlina, plastelína. Postupne sa zoznámi aj s technikami maľby na textil, batika, maľba na hodváb, modelovanie z fima – šperky a doplnky, vyskúša si výrobu ručného papiera, viazanie jednoduchej knižky – zošita, šitie, háčkovanie, plstenie a iné zaujímavé a inšpiratívne techniky.

 

Prístup v ateliéri je individuálny podľa osobnosti a napredovania dieťaťa.

 

Podmienky: 

Podmienky kurzu – detský ateliér 
– žiak nemá nárok na náhradný termín ani na vrátenie alikvotnej časti ceny kurzu pripadajúcu na zameškané hodiny
– prípadné zrušenie kurzu pre závažný dôvod budeme posudzovať individuálne a to iba v prípade včasného oznámenia o zrušení
– predčasné ukončenie kurzu pre závažný osobný dôvod budeme posudzovať individuálne
 

viac info cez prihlášku

 

Pre deti naďalej ponúkame možnosť usporiadať si kreatívnu detskú oslavu, alebo vyskúšať si techniky úžitkového umenia: výrova šperkov z fima, maľba na hodváb, plstenie, cardmaking, scrapbooking a i.

Bližšie info cez prihlášku alebo na tel.č:

 

Kontakt: 0910 176 869

 

 

Využite aj možnosť usporiadať pre Vaše dieťa Detskú oslavu

 

 

Informácie

Na podnikateľa sa vzťahuje výnimka podľa § 3 ods. 2 zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Platba na účet/info cez prihlášku

 

 

 

 

 

 

Prihlásiť sa

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Vaša správa

captcha